O przedszkolu

Z HISTORII

Pierwszą siedzibą Przedszkola Nr 3 w Siedlcach były pomieszczenia w budynku Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Poniatowskiego ( dzisiejsza Komenda Miejska Policji). W lutym 1976 r. otrzymało własny budynek przy obecnej ul. Batorego 4 ( w owym czasie Waryńskiego) wybudowany dla jego potrzeb przez Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Karo, które były od tego czasu patronem  placówki.

1.12.1988 r. na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania przedszkole zakładowe przekształcono w  Państwowe Przedszkole Nr 3, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 28.12.1990 r. z placówki państwowej utworzono przedszkole miejskie. Miasto Siedlce stało się odtąd właścicielem budynku i działki zajmowanej przez przedszkole.

Do dziś Miejskie Przedszkole Nr3 w Siedlcach mieści się w  tym samym budynku przy ulicy Stefana Batorego 4. Posiada duży zielony plac zabaw. Stanowi integralną część Osiedla 1000-lecia, sąsiaduje z Miejskim Żłobkiem, kortami tenisowymi oraz miasteczkiem ruchu drogowego  dla rowerów. Można powiedzieć, że leży w samym centrum dużego osiedla, pomiędzy ulicami Sokołowską, Jagiełły, a  Rynkową i Sobieskiego.

W 2006 roku w przedszkolu dokonano termomodernizacji, otrzymało nowe okna oraz nową kolorową elewację. W następnym roku w przedszkolu zaadaptowano jedno z pomieszczeń na salkę terapeutyczną oraz odremontowano łazienki dla dzieci, w kolejnych latach przybyły nowe nawierzchnie dojść i dojazdów, brama, podjazd dla niepełnosprawnych oraz tarasy. Rozpoczęto też modernizację placu zabaw dla dzieci. Ale to jeszcze nie koniec remontów….

BAZA

Przedszkole posiada 5 sal do zajęć i zabaw  z łazienkami oraz salkę terapeutyczną, szatnie dzieci, szatnię personelu oraz pion kuchenny. W przedszkolu znajduje obecnie miejsce prawie 130 dzieci w 5 grupach wiekowych. Obecnie nie posiadamy sali gimnastycznej, gdyż została zaadaptowana na salę przedszkolną, mamy za to duży trawiasty plac zabaw, bezpieczny dla dzieci. Plac zabaw jest sukcesywnie modernizowany, w tym roku przybyły nowe huśtawki i piaskownica, Na wiosnę planujemy doposażenie części dla maluchów. Plac zabaw nie jest zamykany, maja do niego dostęp mieszkańcy osiedla, zwłaszcza rodzice z dziećmi i często z niego korzystają przy sprzyjającej pogodzie.

Integralną częścią budynku są tarasy, które zostały ogrodzone barierką wyposażoną w zamykane furtki, tak by stanowiły rozszerzenie sali w ciepłe letnie dni.

Przedszkole posiada podjazd dla niepełnosprawnych i wózków, który umożliwia swobodne dojście do pomieszczeń na parterze.

KADRA

Pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi 15 nauczycieli i terapeutów. 11 z nich (w tym dyrektor) to nauczyciele wychowania przedszkolnego, prowadzący zajęcia grupowe. Prawie każdy z nich posiada także dodatkowe kwalifikacje do indywidualnej pracy z dziećmi  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto przedszkole zatrudnia na godziny psychologa, rehabilitanta i terapeutę SI oraz logopedę . Liczba ich godzin uzależniona jest od liczby dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.

Porządkiem w przedszkolu oraz pomocą nauczycielom w pracy z dziećmi zajmuje się 5 Pań woźnych oraz 1 pomoc nauczyciela pracująca w najmłodszej grupie. Drobnymi naprawami i utrzymaniem ogrodu zajmuje się Pan konserwator, obsługą administracyjną 2 osoby.

Bardzo ważną częścią przedszkola jest kuchnia. Przygotowaniem codziennie trzech posiłków zajmują się 3 osoby. Dbają one o jakość , estetykę i smak jedzenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.